Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Milanowie

Ramowy rozkład dnia

Znalezione obrazy dla zapytania: ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 - 4 letnich:

 

7.00-8.30   

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne w małych grupkach. Zabawy samorzutne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
8.30- 9.00

Porządkowanie sali, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć. Prace porządkowe dyżurnych w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę.

9.00-9.15

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe w sali, mycie rąk - wdrażanie do higieny osobistej.

9.15 - 9.45 ŚNIADANIE - rozwijanie postawy kulturalnego spożywania posiłków.
9.45- 10.00 Zabiegi higieniczne po śniadaniu - wdrażanie do higieny osobistej
10.00- 10.30 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu, prowadzone wg planu miesięcznego, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe. Stwarzanie postawy mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo.
10.30-11.45 Wyjścia na spacery, zabawy i gry terenowe, prace gospodarcze i porządkowe. W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek w sali przedszkolnej. 
12.00- 13.00 ODPOCZYNEK na leżaczkach - spotkania
z bajką poprzez słuchanie nagrania lub tekstu czytanego przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.00-13.15 Przygotowanie do posiłku: zabiegi higieniczne - wdrażanie do samodzielności.
13.15- 13.45 OBIAD/ praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; zwrócenie uwagi na prawidłowe rozdrabnianie i przełykanie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o estetyczne spożywanie posiłków.
13.45- 14.00 Zabiegi higieniczne po obiedzie - wdrażanie do samodzielności i samoobsługi.
14.00- 14.30 Słuchanie bajek, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna.
14.30- 15.30 Zabawy ruchowe oraz dowolne w ogrodzie lub w sali w kącikach zainteresowań, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty z rodzicami. 

 

Ramowy rozkład dnia dzieci 5 i 6 letnich 

7.00- 8.30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
w małych grupkach. Zabawy swobodne, zabawy integracyjne, zabawy w kącikach tematycznych, praca indywidualna.
8.30 - 9.00 Porządkowanie sali, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć. Prace porządkowe dyżurnych w kącikach zainteresowań. Zabawy rozwijające mowę i myślenie, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.
9.00-9.10  Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe w sali, mycie rąk - wdrażanie do higieny osobistej.
9.10-9.30  ŚNIADANIE - rozwijanie postawy kulturalnego spożywania posiłków.
9.30-9.40 Zabiegi higieniczne po śniadaniu - wdrażanie do higieny osobistej.
9.40-10.10 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu, prowadzone wg planu miesięcznego, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
10.10-10.30 Zabawy ruchowe, zabawy muzyczno - ruchowe, zabawy ze śpiewem.
10.30- 11.00 Zajęcia dydaktyczne - zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.
11.00-12.30

Wyjścia na spacery, zabawy i gry terenowe, prace gospodarcze i porządkowe. W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek, wspólne śpiewanie w sali przedszkolnej. 

12.30-13.00 Zabawy swobodne, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna.
13.15- 13.45 OBIAD/ praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; zwrócenie uwagi na prawidłowe rozdrabnianie i przełykanie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o estetyczne spożywanie posiłków.
13.45- 14.00 Zabiegi higieniczne po obiedzie - wdrażanie do samodzielności i samoobsługi.
14.00- 14.30 ODPOCZYNEK - ochrona systemu nerwowego, spotkanie z bajką, zabawy relaksacyjne.
14.30-15.30 Zabawy ruchowe oraz dowolne w ogrodzie lub w sali w kącikach zainteresowań, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty z rodzicami. 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów odbywają się w godzinach pracy przedszkola wg ustalonego harmonogramu.

Znalezione obrazy dla zapytania: ramowy rozkład dnia

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny