Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Milanowie

Zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W WAKACJE

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MILANOWIE W OKRESIE LIPCA 2020

1.Warunkiem zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze w okresie lipca  jest uczęszczanie w roku szkolnym 2019/20 do Przedszkola samorządowego w Milanowie oraz złożenie DEKLARACJI, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik.

2. Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa,
w godz. 7.00 – 14:30.

3. Rodzic zobowiązany jest zapoznać się z ww. procedurą i stosować się do jej zapisów.

 4.Termin składania DEKLARACJI: od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 w godz.:
8.00 – 13.00, od poniedziałku do piątku.

5.Dopuszcza się przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej DEKLARACJI wraz z załącznikami na adres e-mail:przedszkole_samorzadowe @wpl.pl

6.Wysokość opłat:

 – opłata za wyżywienie – iloczyn liczby zadeklarowanych dni pobytu w Przedszkolu i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 4,5 zł., płatne z góry;
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru , wg faktycznej liczby godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

7. Rezygnacja z miejsca lub nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty za wyżywienie.

 

 

Milanów, dn. 14 maja 2020 r.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W PRZEDSZKOLU W MILANOWIE - DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w związku z możliwością otwarcia przedszkoli dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu i wynikającą z tego koniecznością zorganizowania bezpiecznych warunków pobytu, jestem zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy zapotrzebowania na świadczenie przez Przedszkole Samorządowe w Milanowie opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym określonym w wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zgłoszenie:

– kto, nie mając możliwości zapewnienia opieki, przyprowadzi dziecko do przedszkola;

– w przypadku przyprowadzania dziecka proszę określić godziny pobytu: od – do;

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy przedszkole_samorzadowe@wp.pl lub telefonicznie 83/356-70-48 ( w godz. 9.00-11.00) do czwartku każdego rozpoczętego tygodnia do godz. 12.00. aby od poniedziałku kolejnego tygodnia dziecko mogło przyjść do przedszkola.

Proszę maila podpisać imieniem i nazwiskiem Rodzica.

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę korzystania z zajęć opiekuńczych dla dzieci,proszeni są o:

– wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia (druk w załączeniu )

– dostarczenie aktualnych zaświadczeń z pracy obojga rodziców z adnotacją, że praca jest wykonywana w siedzibie firmy (poza domem).

Oświadczenie i zaświadczenia należy dostarczyć do przedszkola w formie skanu, lub osobiście.

Proszę zapoznać się z załacznikami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej ;

- wytyczne MZ i GIS

- oświadczenie rodzica

- zajecia opiekuńcze w przedszkolu

Łączę pozdrowienia, Aneta Ciok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Milanowie

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny